Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn tại Bắc Ninh

Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn đang là mô hình được lựa chọn và thành lập phổ biến nhất ở Việt Nam bởi tính ưu việt của nó so với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh hay công ty cổ phần về số lượng thành viên, tổ chức quản lý nội […]

Thủ tục thành lập công ty TNHH

Thủ tục thành lập công ty TNHH – Theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, thủ tục thành lập công ty TNHH bao gồm các bước cơ bản sau: 1. Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của […]