Thành lập công ty cổ phần tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần là hình thức cổ phần, cổ đông có tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, Hiện công ty Luật Minh Anh có đội ngũ tư vấn thành lập công ty tại Bắc Ninh, trong đó có nhiều kinh nghiệm trong việc Thành lập công ty cổ […]

Thành lập công ty cổ phần

Thành lập Công ty Cổ phần: Tư vấn Minh Anh – chuyên cung cấp dịch vụ: Tư vấn trước thành lập, cung cấp hồ sơ thành lập, hoàn tất các thủ tục thành lập công ty cổ phần tại cơ quan nhà nước và đồng hành cùng Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động […]

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần – Theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, thủ tục thành lập công ty cổ phần bao gồm các bước cơ bản sau: 1. Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy […]