Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh

Bắc Ninh hiện tại đang là một trong những tỉnh thu hút đầu tư bậc nhất cả nước. Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 16 khu công nghiệp tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, tổng diện tích 6.397,68 ha. Cùng với sự bứt phá về thu hút vốn […]

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang

Sau khi Luật đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, các doanh nghiệp thực hiện thủ tục Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký […]