info@luatminhanh.vn
0904.688.288

Công Ty Luật tại Bắc Giang

“Giá trị của chúng tôi – niềm tin của bạn”.

Đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty vốn đầu tư nước ngoài

” Tìm hiểu về Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty vốn đầu tư nước ngoài” Các dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài chiếm hữu từ 51% vốn điều lệ phải thực hiện đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty vốn đầu tư nước ngoài

Tuy nhiên, đối với các dự án đầu tư được thực hiện trước khi Luật đầu tư 2014 có hiệu lực thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cấp các loại giấy tờ có giá trị tương đương Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dưới nhiều tên gọi khác nhau như Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư,… sẽ được chuyển đổi thống nhất sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kể từ khi Luật đầu tư 2014 có hiệu lực.

Theo quy định của luật đầu tư 2005, Luật sư Bắc Giang nhận thấy, nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Do đó, khi nhà đầu tư muốn chấm dứt thực hiện dự án đầu tư mà không chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp là không thể, vì hai loại giấy phép này không hề tách biệt. Nhà đầu tư nước ngoài muốn chấm dứt dự án đầu tư sẽ đồng thời chấm dứt tư cách pháp nhân của doanh nghiệp. Đây là một hạn chế của luật đầu tư 2005, gây khó khăn cho nhà đầu tư nước ngoài. Luật đầu tư 2014 ra đời đã khắc phục được hạn chế này khi quy định tách biệt hai loại giấy tờ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Nhà đầu tư khi muốn chấm dứt một dự án đầu tư chỉ cần thực hiện thủ tục chấm dứt dự án mà vẫn có thể giữ nguyên hoạt động của doanh nghiệp cũng như ngược lại, khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam muốn thực hiện dự án đầu tư mới sẽ không bắt buộc phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

Khi Luật đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành, nhà đầu tư nước ngoài đang thực hiện dự án được Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sẽ phải tiến hành thủ tục chuyển đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo trình tự thủ tục sau:

Nhà đầu tư nộp một bộ hồ sơ Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm có:

  • Văn bản đề nghị thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,
  • Bản sao các loại giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp trước đó.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp đã thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nội dung liên quan đến dự án đầu tư được ghi nhận trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư sẽ được quy định lại trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nội dung về đăng ký kinh doanh được ghi nhận trên các loại giấy phép đầu tư này vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Những doanh nghiệp được thành lập trước khi Luật doanh nghiệp 2014 và Luật đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành, muốn chuyển đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục sau:

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính gồm văn bản đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp; bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ ghi nhận các nội dung đăng ký, bổ sung thông tin về doanh nghiệp được ghi nhận trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác. Nội dung về đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận cũ sẽ hết hiệu lực kể từ ngày chuyển đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nội dung liên quan đến dự án đầu tư vẫn tiếp tục có hiệu lực. Doanh nghiệp kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sau khi thực hiện thủ tục cấp đổi.

Doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp và không bắt buộc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, Thủ tục đổi giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, thông báo mẫu dấu; thành lập, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang

 

 

Nội dung liên quan
Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì được bạn !
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI