Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Bắc Ninh

Với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, Bắc Ninh đang giữ vững nhịp độ tăng trưởng, và thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư nước ngoài. Một trong những hình thức được nhiều nhà đầu tư lựa chọn khi đầu tư vào Bắc Ninh là […]