Mẫu CV 2.0 – Tuyển Dụng 2014 của Minh Anh Consult

 

Thông tin ứng viên
theo mẫu Minh Anh Consult (download tại đây)