Nguyễn Thị Ly

Học vấn

Cử Nhân Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Cử nhân Ngoại ngữ (Đại học Ngoại Ngữ)

Kinh nghiệm

03 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn giấy phép, tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt nam, chuyên viên bộ phận chăm sóc khách hàng.