info@luatminhanh.vn
0904.688.288

Công Ty Luật tại Bắc Giang

“Giá trị của chúng tôi – niềm tin của bạn”.

Thành lập công ty nước ngoài

Tự tin với nhiều năm kinh nghiệp trong việc tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư trong nước cũng như công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty tư vấn Minh Anh chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, cũng như thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục  để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho việc Thành lập công ty nước ngoài.

Thành lập công ty nước ngoài

Thành lập công ty nước ngoài

Để thành lập công ty nước ngoài nhà đầu tư có thể thành lập theo: Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc là công ty liên doanh.

Theo đó, để thành lập công ty nước ngoài, nhà đầu tư phải đáp dứng đủ các điểu kiện theo quy định của pháp luật để có thể thuận lợi thành lập công ty.

Để đươc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện theo thủ tục sau:

Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên đối với công ty TNHH và công ty hợp danh.

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu) đối với cổ đông, thành viên là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức thì bản sao chứng thực quyết đinh thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương xác định tư cách pháp lý; chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu  của người đại diện theo ủy quyền.

– Giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nộp hồ sơ: Người thành lập công ty có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người khác thực hiên việc nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 3-5 ngày làm việc, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho doanh nghiệp nếu hồ sơ không hợp lệ.

Ngoài ra, khi đến với tư vấn Minh Anh chúng tôi, quý khách sẽ được cung cấp các dịch vụ pháp lý trước, trong và sau quá trình thực hiện đầu tư tại Việt Nam, đó là:

– Tư vấn chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư, các vấn đề liên quan đến môi trường (nếu có), các điều kiện, hồ sơ cần chuẩn bị;

– Soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, theo dõi hò sơ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hồ sơ, nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đang ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý mà nhà đầu tư quan tâm trong quá trình thực hiện sự án đầu tư.

Nội dung liên quan
Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì được bạn !
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI