info@luatminhanh.vn
0904.688.288

Công Ty Luật tại Bắc Giang

“Giá trị của chúng tôi – niềm tin của bạn”.

Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu

Theo cách hiểu thông thường thì nhãn hiệu được hiểu là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa dịch vụ của các cá nhân, tổ chức khác nhau. Trong một giai đoạn nào đó Nhãn hiệu có thể được coi như thương hiệu của doanh nghiệp.

Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu

Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu có thể biểu hiện dưới dạng chữ, hình ảnh, màu sắc hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó. Vậy tại sao phải đăng ký nhãn hiệu, việc đăng ký nhãn hiệu mang lại những lợi ích gì?

THỨ NHẤT, đó là hoạt động pháp lý xác lập quền sở hữu đối với nhãn hiệu. Hay nói cách khác, Một tổ chức, cá nhân doanh nghiệp muốn thương hiệu, nhãn hiệu của doanh nghiệp mình được bảo vệ thì chỉ có một cách đó là đăng ký bảo hộ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thông qua thủ tục đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu), quyền sở hữu của bạn đối với nhãn hiệu đó được công nhận. Điều này cũng tương tự như bạn làm giấy khai sinh cho “đứa con” của mình vậy.

THỨ HAI, Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Nhãn hiệu, thương hiệu của bạn sẽ được pháp luật bảo hộ trước mọi hành vi xâm phạm của tổ chức, cá nhân khác.

THỨ BA, sau khi đăng ký nhãn hiệu, bạn có thể thực hiện giao dịch liên quan đến nhãn hiệu đó một cách hợp pháp. Đây được coi là quyền tài sản theo quy định của pháp luật. Tức là bạn có quyền sử dụng nhãn hiệu; chuyển giao, chuyển nhượng, để lại thừa kế, góp vốn quyền sở hữu nhãn hiệu. Mọi cá nhân tổ chức chỉ được sử dụng nhãn hiệu đó khi có sự cho phép của bạn.

THỨ TƯ, Đăng ký nhãn hiệu là môt phương thức giúp Công bố nhãn hiệu tới công chúng. Khi nhãn hiệu đăng ký bảo hộ được công bố, một bộ phận lớn khách hàng sẽ được tiếp cận với nhãn hiệu. Qua đó khách hàng có thể nhận diện được nhãn hiệu của bạn với những nhãn hiệu của cá nhân, tổ chức khác.

THỨ NĂM, Giúp cho việc phát triển hìn thương hiệu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp một cách dễ dàng hơn . Nhãn hiệu là một phần hiện diện của thương hiệu. Nó nằm trên bao gì sản phẩm, biển hiệu, phương tiện cung ứng dịch vụ, có chức năng phân biệt sản phẩm dịch vụ của cá nhân, tổ chức khác nhau. Khách hàng tiếp cận với thương hiệu của bạn trước hết thông qua nhãn hiệu sản phẩm/ dịch vụ mà bạn cung cấp. Do đó nhận định đúng đắn lợi ích việc đăng ký nhẫn hiệu nhằm bảo vệ và phát triển tốt nhãn hiệu sẽ giúp quảng bá hình ảnh thương hiệu, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

THỨ SÁU, Một nhãn hiệu mạnh nếu ở trong môi trường cạnh tranh lành mạnh và quốc tế hóa nó còn có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, xã hội, thay đổi cả tư duy và định hướng phát triển của con người.

Nội dung liên quan
Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì được bạn !
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI