info@luatminhanh.vn
0904.688.288

Công Ty Luật tại Bắc Giang

“Giá trị của chúng tôi – niềm tin của bạn”.

Giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Giang

Xuất phát từ tầm quan trọng của đất đai, có thể thấy rằng tranh chấp đất đai là vấn đề nóng của xã hội nói chung và của tỉnh Bắc Giang nói riêng. Đây là nguyên nhân trực tiếp cũng như gián tiếp dẫn đến đói nghèo, thất nghiệp, cạn kiệt tài nguyên,… Do đó, vai trò của giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Giang ngày càng được nhiều người quan tâm hơn. Trong bối cảnh đó, bài viết sau đây của Luật Minh Anh sẽ làm rõ về vấn đề này.

Giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Giang

Các dạng tranh chấp đất đai tại Bắc Giang phổ biến

Tranh chấp đất đai tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, tùy theo tiêu chí phân loại mà tranh chấp đất đai tại Bắc Giang được chia thành các dạng khác nhau. Chẳng hạn, căn cứ vào bản chất pháp lý, có thể chia tranh chấp đất đai thành các dạng cơ bản sau:

Thứ nhất, tranh chấp về quyền sử dụng đất. Đặc trưng của tranh chấp này là các bên chủ thể đều có quyền sử dụng đất và có sự chiếm hữu, sử dụng thực tế đất đai có tranh chấp: tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất, tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ ly hôn, quan hệ thừa kế,…

Thứ hai, các dạng tranh chấp về quyền và nghĩa vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp và hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Thứ ba, các dạng tranh chấp phát sinh trong quá trình quản lý đất đai của Nhà nước: tranh chấp về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà ước thu hồi đất; tranh chấp về địa giới hành chính; tranh chấp về mục đích sử dụng đất,…

Giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Giang theo thủ tục hành chính

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Giang theo thủ tục hành chính là:

Bước 1: Tự hòa giải, hòa giải cơ sở:

Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp thực hiện tự thương lượng và tiến hành trao đổi, thỏa thuận với nhau để đạt được tiếng nói chung, xóa bỏ những bất đồng xung đột về lợi ích.

Bước 2: Hòa giải tại UBND cấp xã:

Theo Điều 202, Luật Đất đai năm 2013; Điều 88, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Điều 2, Nghi định số 01/2017NĐ-CP ngày 6/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai khi giải quyết tranh chấp đất đai, UBND cấp xã giải quyết trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn với quy trình:

  • Chủ tịch UNND cấp xã giao cho các cán bộ chuyên môn nghiên cứu đơn, tiến hành kiểm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp,…
  • UBND cấp xã thành lập Hội đồng hòa giải;
  • Tổ chức cuộc họp hòa giải: Đối với trường hợp hòa giải thành, trong hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản khá với nội dung đã thống nhất, sau đó, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành.

Bước 3: Giải quyết tranh chấp tại UBND cấp huyện, tỉnh:

  • Các bên tranh chấp gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Giang tại UBND cấp có thẩm quyền;
  • Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm cho cơ quan tham mưu giải quyết (Phòng Tài nguyên và Môi trường/ Sở Tài nguyên và Môi trường);
  • Cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần thiết) và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND cùng cấp để tiến hành ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.
  • Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan;
  • Tổ chức thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Giang có hiệu lực thi hành. Trường hợp không tự nguyện chấp hành thì tiến hành cưỡng chế thực hiện đối với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành.

Giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Giang theo thủ tục tố tụng dân sự

Đối với tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại UBND cấp xã mà không  thành thì được giải quyết bằng con đường tố tụng (do Tòa án nhân dân thực hiện), bao gồm: i) Tranh chấp đất đai mà đương sự có Gi ấy chứng nhận hoặc có một trong các  loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất; ii) Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Gi ấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các giấy tờ khác quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 mà đương sự lựa chọn hình thức giải quyết bằng việc khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Đây là phương thức giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Giang phổ biến từ trước đến nay. Trình tự thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện với thành phần theo luật định;

Bước 2: Nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết;

Bước 3: Theo dõi quá trình Tòa án thụ lý và giải quyết;

Bước 4: Tham gia thủ tục chuẩn bị xét xử và phiên Tòa sơ thẩm;

Bước 5: Nhận bản án/quyết định của Tòa án nhân dân có thẩm quyền về viêc giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Giang.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc chi tiết hơn về Giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Giang, các vấn đề liên quan đến tranh chấp tài sản, sản phẩm sở hữu trí tuệ… hoặc cần hỗ trợ tư vấn thành lập công ty tại Bắc Giang. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Văn phòng Luật Sư Minh Anh theo số:

Hotline: 0904.688.288/ hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn
Nội dung liên quan
Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì được bạn !
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI