Phạm Thị Thu Hà

Học vấn

Cử nhân Luật (Viện Đại học Mở Hà Nội); Luật sư (Học viện tư pháp)

Kinh nghiệm

03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, giấy phép, tư vấn pháp lý doanh nghiệp.