LS. Nguyễn Thị Việt Hà

Học vấn

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Luật sư (Học viện tư pháp), Luật sư thuộc đoàn luật sư Hà Nội. Thạc sỹ (Đại học Luật Hà Nội).

Kinh nghiệm

Hơn 08 năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư, doanh nghiệp, giấy phép con, Sở hữu trí tuệ, pháp luật dân sự, đại diện tham gia tố tụng.