Lê Thị Lan Anh

Học vấn

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội)

Kinh nghiệm

02 năm  kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý doanh nghiệp.