Đỗ Quỳnh Phương

Học vấn

Cử nhân Luật (Trường Đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên)

Kinh nghiệm

02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý doanh nghiệp, giấy phép con, tư vấn đầu tư.